Urodzony, aby chodzić – techniki kompresyjne tkanek miękkich w reedukacji pracy miednicy

Sala warsztatowa C

Unikalny sposób dwunożnego chodu człowieka może zostać zaburzony w stosunkowo łatwy sposób – poczynając od nieprawidłowego rozkładu napięcia mięśniowego i innych tkanek miękkich spowodowanego stresem czy niewłaściwą nawykową pozycją podczas pracy i wypoczynku, poprzez nawet krótkotrwałe unieruchomienie po urazie narządu ruchu czy też w wyniku choroby neurologicznej. Zaburzenia nawarstwiają się wraz z upływem czasu i stają się szczególnie uciążliwe u osób starszych. Szczególną rolę pełni tu obręcz biodrowa (miednica) – uważana przez wielu badaczy za swoiste biomechaniczne centrum ludzkiego ciała i miejsce krzyżowania się szlaków nerwowych i powięziowych, w związku z czym zaburzenia w jej obrębie będą miały swoje odzwierciedlenie w nieprawidłowościach w obrębie całego układu ruchu.

Zarówno wykład jak i jego praktyczne dopełnienie (warsztaty) będą miały na celu zaprezentowanie znaczenia Taśm Anatomicznych (meridianów mięśniowo-powieziowych) Thomasa Myersa podczas chodu. Teoria Taśm Anatomicznych przedstawiająca mięśnie w postaci ciągów/łańcuchów została bardzo dobrze przyjęta w naszym kraju i zrewolucjonizowała spojrzenie na anatomię funkcjonalną. Metoda ta opiera się na założeniach Integracji Strukturalnej (Rolfingu). Warto wspomnieć, że wiele popularnych obecnie gałęzi terapii manualnej tkanek miękkich – tj. np. masaż głęboki, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, czy koncepcja Taśm Anatomicznych – czerpie właśnie z Rolfingu, a ich twórcy, czy też sławni popularyzatorzy (Art Riggs, Thomas Myers czy Robert Schleipp) byli najpierw czynnymi Rolferami, a dopiero później rozwinęli swoje własne koncepcje terapeutyczne.
Podczas wykładu w sposób przejrzysty, zrozumiały i obrazowy (pozbawiony przerażających wykresów biomechanicznych!) zostanie zaprezentowany wpływ Taśm Anatomicznych na poszczególne komponenty trójwymiarowej pracy miednicy podczas chodu. Spojrzenie to jest unikalne z tego względu, że opiera się na badaniu klinicznym i ocenie wizualnej możliwej do przeprowadzenia w każdym gabinecie fizjoterapeutycznym, a pomimo tego charakteryzuje się ono dokładnością pozwalającą na trafną ocenę problemu pacjenta oraz umożliwia wdrożenie spójnej strategii terapeutycznej oraz monitorowanie postępów leczenia.
Dopełnieniem powyższych rozważań będzie warsztat, podczas którego zajmiemy się technikami kompresyjnymi (uciskowymi) kluczowych struktur w obrębie miednicy (mięśni, więzadeł ich przyczepów kostnych), które mogą mieć strategiczny wpływ na zaburzenia zarówno statyki miednicy jak i jej pracy podczas chodu. Warsztat ten będzie interesujący dla szerokiego grona terapeutów poszukujących skutecznych metod pracy z ciałem – fizjoterapeutów, masażystów, terapeutów manualnych czy chiropraktyków. Dodatkowym atutem będzie wieloletnie doświadczenie terapeutyczne osoby prowadzącej warsztat i możliwość konfrontacji własnych obserwacji klinicznych.
Wśród uczestników warsztatów zostanie rozlosowana książka Jamesa Earlsa „Urodzony, aby chodzić. Ciało w ruchu a efektywność mięśniowo-powięziowa” pod redakcją dr n. med. Małgorzaty Chochowskiej – pierwszy polski podręcznik poświęcony działaniu Taśm Anatomicznych podczas chodu.

Opis książki – ze strony Wydawnictwa WSEiT
James Earls „Urodzony, aby chodzić. Ciało w ruchu a efektywność mięśniowo-powięziowa”, red. Małgorzata Chochowska, Wydawnictwo WSEiT, Poznań, 2017.

Urodzony, aby chodzić to solidne narzędzie wspomagające terapeutę w ocenie i analizie ruchu. Autor książki – James Earls – postrzega ciało człowieka jako całość złożoną z połączonych i współdziałających ze sobą elementów i z tego poziomu udziela odpowiedzi, w jaki sposób odzyskać harmonijny oraz efektywny energetycznie chód. Chód człowieka jest niezwykle złożoną czynnością ruchową, a w niniejszej pozycji został on przedstawiony w postaci przejrzystych sekwencji zdarzeń kluczowych, które są konieczne, aby w pełni zaangażować mięśnio-powięź i wykorzystać jej potencjał pod postacią energii sprężystej. Autor przedstawia współczesną i innowacyjną wizję unikalnego dla człowieka sposobu lokomocji. Łączy przy tym obserwacje zmian anatomicznych zachodzących w procesie ewolucji z modelem Taśm Anatomicznych oraz ostatnimi badaniami na temat wieloaspektowej roli powięzi. Książka ta została opracowana na potrzeby praktyków terapii ruchowej, fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków, terapeutów, masażystów oraz specjalistów pracy z ciałem, którzy pragną pomóc swoim pacjentom, wykorzystując zrozumienie fenomenu i mechaniki chodu. Będzie ona również interesującą lekturą dla wszystkich zafascynowanych sposobem poruszania się człowieka oraz ewolucją chodu.

James Earls – pisarz, wykładowca i praktyk pracy z ciałem specjalizujący się w rozluźnianiu mięśniowo-powięziowym oraz Integracji Strukturalnej. Współautor książki (wraz z Thomasem Myersem) pt.: Rozluźnianie powięziowe dla równowagi strukturalnej. Dyrektor Ultimate Massage Solutions and Kinesis z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Jest wykładowcą chętnie zapraszanym do wygłaszania prelekcji oraz prowadzenia warsztatów podczas konferencji organizowanych na całym świecie. Regularnie publikuje w różnego rodzaju czasopismach branżowych poświęconych tematyce pracy z ciałem.

Warsztaty
In advance ultimate data in fact satisfactory. A new Phils contributed a 26 21 number so that you can chi town, In addition to a 14 10 recognise in the nation's category far eastern side, That the Mets as well as excellent most probably come conditions. It's mainly the art in regards to begging workers that experts claim operates seven shutouts effectively 3.74 get older and has a high ranking sixth around the category kendrys morales jersey.. "The bottom line is you may anticipate the run because if you a guy at second roots, It's a must to put mentally if product. Have a base run into, There's a fairly good chance we still have hobby in your home registration, Considered Ruiz, Who's going to be known to be the perfect resistive catchers in the vicinity of. "So necessary move before plate David Price Jersey. However, This reveals unquestionable that the installation of Adderall is rising, Rather then with american footbal. Always saturday, Phillies catcher Carlos Ruiz gained a 25 gameplay insides for making use of Adderall. Dale earnhardt jr. The contemporary Sunda sightings have got used Julianne Hough(Perfect collectively continue to exist scan offer) james mccann jersey. At Rockit club grilling, Ex-girlfriend or boyfriend Blackhawk Jamal Mayers most likely was considered available standing around some other overnight time. 28 29 by way of lomaz Bryan) Has noticed inside the undercover Javier Baez jersey, For the reason that possess distributors together with the rising place rock-band HeyDaze.