Masaż tkanek głębokich w dysfunkcjach stawu skroniowo – żuchwowego

Sala A

Na wykładzie omówione zostaną problemy oraz dolegliwości związane z dysfunkcjami stawu skroniowo-żuchwowego.
Przedstawiona zostanie prawidłowa i nieprawidłowa mechanika kompleksu skroniowo-żuchwowego.
Opisane zostaną najczęściej spotykane przypadki kliniczne takie jak bruksizm, Napięciowe bóle głowy, wady zgryzu czy uczucie” klikania” w stawie.
Omówiony zostanie mechanizm generowania dysfunkcji przeniesionych jp wady postawy czy bóle szyi.

Wyklad