Diagnostyka i terapia manualna w zespole GOKP

Sala B

W ramach warsztatu zajmiemy się diagnostyką i wariantami różnicowania dolegliwości najczęściej zgłaszanych przez pacjentów z objawami GOKP.  Poznamy kluczowe testy diagnostyczne oraz możliwe podejścia terapeutyczne zwracając uwagę na odczucia pacjenta, jego preferencje i możliwości. Zagłębimy się w zawiły świat jakim jest nasze ciało i postaramy się zrozumieć połączenia nim sterujące.

Warsztat