Górny otwór klatki piersiowej-konotacje anatomiczne i funkcjonalne

Sala A

W ramach wykładu zagłębimy się w świat anatomii kompleksu barkowego i rejonu szyjno-piersiowego.
Wspólnie poznamy etiologię powstawania zespołu  górnego otworu klatki piersiowej. Uczestnicy poznają objawy zespołu GOKP, ich  podział ze względu na zaangażowane struktury anatomiczne oraz zależności i determinanty funkcjonalne. Przeanalizujemy także możliwe warianty terapeutyczne.

Wyklad